Kodigo Etikoa

Etxean laguntzeko zerbitzuan harreman oso estua ematen da zaintzailearen eta erabiltzailearen artean. Hori dela eta ezinbestekotzat jotzen dugu Kodigo Etiko bat betetzea:

ADI
Asistencia Domiciliaria Integral
Etxez-etxeko Laguntza Zerbitzuak
Zumaburu kalea, 5
20160 LASARTE – ORIA

Tel 688 651 329
Mail info@adicuidados.com

Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Foru Erregistroan inskribatuta Zk. E20 000428 0000