Kodigo Etikoa

Etxean laguntzeko zerbitzuan harreman oso estua ematen da zaintzailearen eta erabiltzailearen artean. Hori dela eta ezinbestekotzat jotzen dugu Kodigo Etiko bat betetzea:

ADI
Asistencia Domiciliaria Integral
Etxeko Laguntza Zerbitzuak
Geltoki Kalea, 16
20160 LASARTE – ORIA

Tel 943 383 654
Mail info@adicuidados.com

Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Foru Erregistroan inskribatuta Zk. E20 000539 0000